For English version. Click here.

Senast uppdaterad: 18 Juni, 2023

Uadd Sverige AB allmänna villkor gällande plattformen Hack Rides.

ALLMÄNT

Information om Uadd Sverige AB nedan kallat Uadd.

Dessa allmänna villkor, "villkor" gäller för alla tjänster som Hack Rides tillhandahåller via aktiebolaget Uadd Sverige AB 559278-8078. Nedan skrivet som vi, vår, oss, eller Hack Rides för våra kunder, nedan skrivet som du, dig eller kunden.


Kontaktuppgifte
r

Kontakta oss på: info@uadd.se

Godkännande av villkoren

Genom att registrera ett konto och använda tjänsten godkänner du villkoren. Om du inte godkänner villkoren kan du inte skapa ett konto och använda tjänsten.


Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra villkoren. För att fortsätta använda vår tjänst måste du godkänna villkorsändringen. Avtalsversion vid redan beställd resa gäller.


Definitioner

Appen även kallad tjänsten, avser vår applikation vilken är tillgänglig i mobiltelefon, surfplatta samt dator.

Funktioner avser hemsidan, appen, ditt konto och tjänsten tillsammans.

Hemsidan avser vår hemsida (hackrides.se samt hackrides.com) rörande tjänsten.

Konto avser det konto som du registrerar och skapar via hemsidan och/eller appen.

Kontaktuppgifter avser uppgifterna angivna ovan.


Skapa konto

För att få tillgång till tjänsten behöver du skapa ett konto. Det är inte tillåtet att överlåta kontot till någon annan. När ett konto har skapats och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas i enlighet med instruktionerna på hemsidan och appen.


Beskrivning av tjänsten

Vi tillhandahåller smarta taxitjänster som är hållbart utformade tillsammans med förarna. Mer information om tjänsten finns på hemsidan och i appen.


Beställning av tjänsten

Efter att beställningen av taxi är gjord på en av våra plattformar kommer vi att söka upp en taxiförare i vårt digitala system bland våra anslutna förare. Taxiföraren avgör själv huruvida han/hon är intresserad av att köra kunden mellan vald startposition och vald destination.

Vi samlar in information som hjälper oss att bestämma kundens plats via GPS-information, IP-adress och WIFI. Detta för att kunna tillhandahålla det bästa transportalternativet till det bästa priset för kunden, samt för att föraren ska kunna optimera möjligheten att transportera dig på det snabbaste och mest effektiva sättet.

Din exakta plats gör det lättare för oss att bestämma adressen för upphämtning, beräkna ett fast pris och tillhandahålla statusuppdateringar. Denna information samlas in för både förare och passagerare. Båda parter har gett tillstånd för detta genom att godkänna vårt avtal.


Samåkning under din pågående resa

Innebär att plattformen med ditt godkännande ger föraren möjlighet att plocka upp en eller flera resenärer under pågående transport av dig. Resenärerna kommer att åtnjuta ett betydande prisavdrag när samåkning sker.

När kunden har medgivit möjlighet till samåkning är kunden medveten om att resvägen kan komma att bli längre samt ta längre tid i anspråk, än om du är ensam i taxin.

Du kan enkelt aktivera/avaktivera tjänsten "Hop on" på förstasidan i appen där du även ser priset för att resa själv eller priset för att samåka om det finns någon annan kund som tangerar din resväg.

Boka "Delad resa"

Innebär att vår tjänst söker efter annan taxikund som har hämtnings- respektive destinationsadress i närheten av dig. Om sådan kund påträffas genererar vår plattform en fråga till taxiförare i närheten. Om en förare accepterar denna delade resa ska du- respektive den andra taxikunden bekräfta er bokning av aktuell förare och bil. När du som kund accepterar en delad resa är den bindande och går inte att avboka.

Du som kund som söker delad resa är medveten om att väntetiden att hitta förare kan ta längre tid i anspråk samt att resvägen kan komma att bli längre samt ta längre tid, än om du är ensam i taxin.

Vid bokning av delad resa är avbokning ej möjlig när en förare har accepterat er delade resa.

Bokning åt annan taxikund

Innebär att du är beställnings-, boknings- och betalansvarig för annan taxikund. Du väljer upphämtningsplats respektive destination varvid systemet söker lediga förare i närheten. När en förare accepterat din bokning, bekräftar du din bokning.

Lagring av positionsdata

Vi lagrar dina gps-kordinater från det att en förarare accepterar din bokade resa tills dess att du konfirmerat att du sitter i bilen. Detta för att kunna ge föraren din position när du beställt en resa. Denna data raderas efter 4 veckor.

SKYLDIGHETER

Kunden

Vi erbjuder tjänsten till konsumenter såsom definierat i nationell lagstiftning.

Du får inte köpa tjänsten eller använda funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Genom att registrera ett konto och använda tjänsten för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa villkor samt att använda samtliga funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa villkor det fullständiga avtalet mellan oss.

Användning av funktionerna

När du använder funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda vår hemsida eller applikation på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt villkoren.

Du får inte använda funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Inloggningsuppgifter till ditt konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till funktionerna för att
- åtgärda tekniska problem, göra mindre tekniska uppdateringar eller
- uppdatera ändringar av funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt konto har vi rätt att avslå din beställning samt att stänga ned ditt konto. Detta gäller även om du inte följer våra allmänna villkor.

Dina skyldigheter mot taxiföraren

Du som användare av Hack Rides tjänster är ansvarig mot föraren avseende ditt uppförande i fordonet som tillhandahålls för utförandet av den tjänst som har beställts via Hack Rides. Detta innebär att eventuell åverkan eller nedskräpning i fordon ansvaras till fullo av den person som beställt resan.

Föraren har rätt att debitera kunden för rengöring av bil om kunden till exempel har kräkts eller på annat sätt åsamkat nedskräpning så att fordonet är i behov av rengöring.

Föraren har alltid rätt att neka en kund att resa med om föraren finner kunden olämplig i sitt uppträdande såsom onykterhet, våldsamt beteende och dylikt.

Hack Rides friskriver sig ifrån det beslut föraren tar avseende kundens möjlighet att resa med beställd taxi.

Priset framgår vid varje specifikt tillfälle då tjänsten används.

Betalning sker via kundens egen angivna betalningsmetod efter det att tjänsten är utförd.

Betalningsalternativ - Kortbetalning

Vi accepterar American Express, Discovery, Mastercard och VISA samt betalning via betalinitiering. När bokningen skapas reserveras bokningsbeloppet multiplicerat med 2.0 på betalkortet. När resan är avslutad återbetalas det överskridande beloppet och kortet debiteras det korrekta beloppet.
All kortinformation hanteras av vår leverantör av betaltjänster; Stripe Pay. Ingen kortinformation hanteras av Hack Rides eller Uadd.

Stripe Pay garanterar en snabb och säker betalning och fungerar enligt följande:

Välj kort som betalningsmetod i vår applikation. Du kommer då att vidarebefordras till Stripe betalningsservrar. Du anger då ditt kortnummer, giltighetsdatum samt kortets säkerhetsnummer, även kallat CVV eller CVN.

En validering av kortuppgifter samt en kontroll av att tillräckliga medel finns tillgängliga vid beställningstillfället sker sedan. En tredjeparts autentisering sker i vissa fall på inrådan av kundens kortutgivare.

Här är länk till Stripe Pay policy center:

https://stripe.com/en-gb-se/privacy-center/legal

Säkerhet

Vår betaltjänstleverantör Stripe Pay använder SSL, Secure Socket Layer, ett protokoll för säker överföring av data över Internet eller andra nätverk. SSL är branschstandard och har utvecklats av Netscape Communications. SSL-protokoll hanterar data på olika sätt och krypterar informationen. Krypterad data kan inte läsas av externa delar.


Cookiepolicy

hackrides.se samt hackrides.com använder cookies för att användarupplevelsen skall vara till belåtenhet och för att du som besökare skall få tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte känsliga personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadresser eller andra direkt identifierbara personuppgifter.


Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil, vilken lagrar information på din dator. Våra sidor uadd.com, hackrides.com och hackrides.se använder cookies av tekniska skäl för få webbplatsernas funktionalitet optimal, vid till exempel inloggning, navigering samt formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en variant som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på vår webbplats. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om hur du stänger av cookies nedan.

Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats:
https://pts.se


Hur använder vi cookies?

Ett antal av våra sidor använder cookies för att komma ihåg om du är inloggad eller utloggad och sparar dina preferenser så att webbplatsen fungerar bättre för dig. Med preferenser menas dina tidigare inmatade data såsom namn, mail med mera. Det kan också vara att du tidigare har svarat på vissa frågor på webbplatsen, till exempel accepterat våra riktlinjer eller annat.


Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics för att spåra hur användare använder vår webbplats för att göra förbättringar. För att läsa mer om cookies som används av google, besök deras cookiepolicy:

https://policies.google.com/technologies/cookies


Så här kontrollerar du cookies

Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

För mer information se: https://aboutcookies.org/


Säkerhetspolicy

Vi är tacksamma för att du besöker vår webbplats, använder dig av våra tjänster och erbjudanden. Vi tar skyddet av personlig information på största allvar och vill att du ska känna dig trygg i att använda våra tjänster.


Dataskydd

Dataskydd regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, som är en EU-lag av den 25 maj 2018. Du kan läsa mer på Datainspektionens webbplats under Lagar och förordningar:
https://www.imy.se/other-lang/in-english/the-general-data-protection-regulation-gdpr/


Bokningsdetaljer

Vi sparar information som hämtningsplats, avlämningsplats, upphämtningstid, namn, telefonnummer samt förarens id, vid bokning. Om resan betalas med kort sparas också information om betalningstransaktioner. Denna information genereras varje gång en bokning görs och kan inte raderas. Inga kortuppgifter sparas utan endast information om transaktionen sparas. Informationen lagras i minst sju år i enlighet med skattelagstiftningen.

Kunden och föraren har alltid full access till sin resehistorik i våra plattformar där alla detaljer rörande resan finns lagrade, även textkonversation som kan ha förekommit mellan kund och förare.

All information som rör kunden, raderas vid dennes aktiva avregistrering från Hack Rides plattform utgiven av Uadd, förutom den information som lagligen måste lagras i sju år gällande Uadds bokföringsskyldighet.

Föraren måste ha GPS-funktionen i appen aktiverad men kunden kan välja att stänga av funktionen i sin app. Kunden blir då tvungen att ange adress för upphämtning manuellt. Väljer kunden att ha sin GPS-funktion aktiverad kan hämtningsadressen automatiskt registreras samt att föraren kan se kundens position.


Ångerrätt

En bokning via Hack Rides är bindande och när resan är genomförd kan den inte annulleras.

Det framgår tydligt i den använda plattformen, i vilket skede en avbokning är förenat med en avgift och hur mycket en avbokning kostar.

Om beställd taxi har anlänt till upphämtningsdestinationen och kunden har konfirmerat att denne sitter i taxin, så är det ej möjligt att avboka resan utan att debiteras fullt pris.

Pris och Betalning

Vid omständigheter där Hack Rides tjänster inte är förenligt med det som har utlovats finns möjlighet till återbetalning.

Kontakta vår support i appen eller via hemsidan för att framföra ärendet. Efter vår utvärdering återkommer vi och redovisar om återbetalning kan ske eller inte.


Undantag från ångerrätt

Om vi redan har utfört delar av tjänsten innan du lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp har vi rätt till ersättning till ett belopp som är proportionerligt i förhållande till det totala beloppet för hela tjänsten.

Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte om det totala priset är mindre än 400 SEK eller när du har samtyckt till att vi börjar utföra tjänsten.


AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalstid

Villkoren gäller under den tid du använder dig av tjänsten i appen.


VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall för att vi:Reklamation

Om du anser att tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid. Två (2) månader anses i detta fall vara rimlig tid. Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år efter tjänstens slutförande.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support i appen eller via vår hemsida.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina problem.

Om lösningen av någon anledning inte är tillfredsställande kan frågan alltid tas vidare till Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden eller svensk domstol.

https://www.konsumentverket.se/

https://www.arn.se/

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online - den så kallade ODR-plattformen ec.europa.eu/consumers/odr.

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Om du är konsument, tillhandahåller vi endast tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljning ändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada inklusive försumlighet, brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss.

Vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada inklusive försumlighet, brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för tjänsten enligt gällande beställning/avtal.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan och appen ägs och administreras av Uadd Sverige AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra funktioner, inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoden och så vidare är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas, helt eller delvis utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller annan information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas i enlighet med våra villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

Uadd Sverige AB

Box 5838

102 48 Stockholm

Organisationsnummer: 559278-8078